سینما پلاک به تجزیه و تحلیل دوره‌های متفاوت جشنواره فیلم فجر پرداخته است.