ترلان پروانه با کت و شلوار در در اکران «گربه سیاه» در پردیس آزادی