شوخی با نجم الدین شریعتی در اکران فیلم گشت ارشاد ۳