شراره درشتی در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی اعلام کرد که به علت بیماری سرطان سینه در بیمارستان بستری می باشد.