ملیکا شریفی نیا متولد 21 آبان 1365 در تهران، بازیگر است. ملیکا شریفی نیا دختر محمدرضا شریفی نیا و ازیتا حاجیان است. ملیکا شریفی نیا خواهر مهراوه شریفی نیا از بازیگران سینما و تلوزیون است. ماجرای ازدواج ملیکا شریفی نیا با عموپورنگ حسابی جنجالی شد که باعث واکنش ملیکا شریفی نیا به این مسئله شد