در یک برنامه تلویزیونی ۲۴ سال پیش با حضور رامبد جوان و سام قریبیان، رامبد جوان با فامیلی خود شوخی کرد.