افتتاح برند جدید امیرخسرو عباسی با حضور بهاره رهنما و نعیمه نظام‌دوست