غلامعلی حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:

هر کلمه نامفهوم و بی‌معنایی به الف ختم شود اسم دختر می‌شود!

"دیوارا" ، "درا" ، ...