کنایه مجری تلویزیون به استوری‌های سوشا مکانی بازیکن سابق پرسپولیس!/ بعضی‌ها بدنامی را به گمنامی ترجیح می‌دهند.