امیر رضا نوجوان ۱۳ ساله ساروی است که هفت سال به علت بیماری سندروم توره زجر می‌کشید، آنگونه که به خاطر تیک صدایش نه آرامشی داشت، نه خواب آرامی و نه اینکه می‌توانست از خانه بیرون بیاید اما اینجا ایران است،
خانواده امیر رضا به یاری مردم و پزشکان دست به دست هم دادند تا امیر رضا را از شر این بیماری خلاص کنند.
هزینه‌های جراحی در کمتر از ۲۴ ساعت جمع آوری شد و بعد از سه ماه تلاش و تحقیق و تهیه الکترود‌های کمیاب، تیم مجهز دانشگاه علوم پزشکی مازندران دست بکار شدند و اولین جراحی سندروم توره برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال کشور را انجام دادند.
  امیر رضا قبل از اعزام به اتاق عمل در ویدیویی گفته بود عاشق امین حیایی است و چون دچار تیک صدا است خجالت می‌کشد از نزدیک او را ببیند کمتر از یک روز از این درخواست امین حیایی این کودک را به آرزویش رساند و با برقراری ارتباط تصویری با امیررضا که بعد از عمل جراحی حالش خوب شده است با او گفتگو کرد.