سی شهریور ۱۴۰۰ با ننه علی و آقا حامد و خواهر علی آقا رفتیم سرخاک علی انصاریان عزیز. با اینکه ننه علی حالش خوب نبود و از بیمارستان مرخص شده بود تا از دلتنگی بیاد سر خاک علی رو ببینه و دوباره باید بره بستری بشه . برای سلامتیش دعا کنید . تو چیکار کردی علی جان با ما و دلها مون. رفیق با مرام من. روحت شاد.