الهام اخوان بازیگر گندم در دودکش۲ : سر صحنه گریه ‌ام می‌گرفت