سهیلا جوادی همسر مرحوم علی سلیمانی در روز بزگداشت این هنرمند درگذشته، از لحظه مرگ همسرش گفت.