یک سال و اندی به عنوان خبرنگار دارم رو کرونا کار می کنم، سه بار تا حالا کرونا گرفتم، سه هفته ی خیلی سخت رو هم تجربه کردم. همین یه نکته کوچولو ((سندروم سفارشی)) رو بهتون گفته باشم به وظیفم عمل کردم