لوکیشن فیلمبرداری بهاره رهنما در هایپر بزرگی در مازندران