شما از آکواریوم خودت ماهی میگیری؟؟! عجب دریای سِحر آمیزیه.... دریا جزیره کیش