اکبر رحمتی، بازیگر پیشکسوت تلویزیون، داستان جالب عشق خود به همسرش را در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد.