صحبت‌های جنجالی مجری تلویزیون درباره قطعی مکرر برق را بشنوید.