بنابر اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور محمود هاشم زاده مسن‌ترین داوطلب کنکور ۱۴۰۰ و ساکن شهر اصفهان است که در گروه علوم تجربی ثبت نام کرده است.

این داوطلب با مدرک تحصیلی دیپلم دارای ۷ فرزند و دومین باری است که در آزمون سراسری شرکت می‌کند. ۸۲ هزار و ۷۳۲ داوطلب سهم استان اصفهان از کنکور ۱۴۰۰ است.