آرزوى نگار جواهریان براى مردم معمولى نگار جواهریان با حضور در پشت صحنه مردم معمولى با بازیگران و عوامل این سریال دیدار کرد. سریال مردم معمولى به کارگردانى رامبد جوان تا این هفته ١١ قسمت منتشر شده و همچنان در حال فیلمبردارى است.