دکتر نیلوفر نیسی، شب گذشته در برنامه خندوانه درباره زمان پایان پاندمی کرونا صحبت کرد.