خبر فوری: روایت بهنوش بختیاری برای چرایی رای دادن در انتخابات۱۴۰۰ را مشاهده کنید.