خاطره باران کوثری از همکاری با زنده‌یاد خسرو شکیبایی و درسی که عمو خسرو به بازیگر جوان داد