شهاب حسینی در قسمت جدید برنامه همرفیق میزبان علیرضا عصار و سیامک انصاری بود. شهاب حسینی در این قسمت درباره اینکه چطور سیامک انصاری را کتک زده و باعث اذیت او شده است توضیح داد. او درباره اینکه چرا سیامک انصاری را کتک زده است گفت که اول کارش بود و چاره ای نداشت.