ویشکا آسایش در یکی از صحنه های سریال دراکولا مورد حمله ببر وحشی قرار گرفت.