سکانسی از بازی شادروان محسن قاضی مرادی در فیلم«قاعده بازی»به کارگردانی احمدرضا معتمدی را ببینید./خبرفوری