ریحانه پارسا حالا و بعد از دو ماه دست به افشاگری تازه ای زد و در اینستاگرامش نوشت: «بگذار حالا که مجنون خطاب می شوم بگذار حالا که هر بار فکر می کنم کجا، چی شد که من جهانم رو سرم خراب شد بگذار حالا که همه قرار است بگوییم بگویم: ME TO سیاوش اسعدی 16 سالم بود و تو در نقش مردی شیفته روح و روان و جسم من رو به بازی گرفتی» در این میان هاتف علیمردانی کارگردان سینما پیرامون این موضوع و در حمایت از سیاوش اسعدی ویدئویی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.