اتفاق بامزه در شب خواستگاری مجری معروف تلویزیون از خانم مجری هشتاد شاخه گل رز؛ هدیه خاص آقا داماد به عروس خانم مهدی توتونچی و مبینا نصیری، دو مجری خوب و جوان تلویزیون ایران که به مراسم افتتاحیه یک برند جواهرات در مدرن الهیه رفته بودند، با تی وی پلاس اولین گفتگوی بعد از ازدواجشان را انجام دادند