پيش بيني من براي مساوي اين بازي تا الان كه خداروشكردرست دراومده... به اميد برد پرسپوليس و خوشحالي همه مردم ايران عزيزم.... ميدونم استقلاليا انقد خفن هستن كه از برد ما هم خوشحال بشن كله پاچه رو بايد بديم اگه ببازيم.... همسر جان چه ببرم چه ببازم تويي كه بايد كلپچ بدي استقلالي خان يني كشتمت آرميتا كه انقد زشت بوديم فيلم گرفتي اينجا كوير لوت داخل چادر بعد از فيلمبرداري