اظهارات مدیر شبکه سه سیما درمورد پیشنهاد کاری به عادل فردوسی پور را ببینید.