بحث مریم امیرجلالی و فلور نظری درباره گیاه‌خواری در شام ایرانی