گلایه های ثریا قاسمی از مادرش : هیچ وقت کنارم نبود