لایو نجمه جودکی در ماشین لاکچری اش با یک ترافیک خفن