لایو فریبا نادری از محل فیلمبرداری فیلمش در محیطی خلوت