زیبا بروفه در کنار پسرش اهورا شمع های تولدش را فوت کرد