سوتی مجری برنامه زنده درباره پوریا پورسرخ در حضور خودشان