رضا گلزار بازیگر عاشقانه با پست زیبایی روز پزشک را تبریک گفت