رقص جالب بهرام افشاری در ماشین لاکچری در جاده شمال