تلخ ترین برنامه عصر جدید و گریه های شدید رویا نونهالی