مینا هاشمی مجری تلویزیون، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود، اطلاعاتی را از جزئیات دانشجوی پرحاشیه در اختیار کاربران قرار داد.