شقایق دلشاد مدل و بازیگر جنجالی که با حاشیه سازی‌های بسیار در فضای مجازی به اندک شهرتی رسیده در آخرین مصاحبه خود گفت اگر در ایران بیشتر اذیت شوم می‌روم.