شتابگیری صفر تا صد بی ام و M8 کامپتیشن در 2.8 ثانیه