مقاوم ترین و بهترین خودروهای ضد گلوله در جهان که برای حمل و نقل اشخاص مهم از آنها استفاده می شود.

خودرو
فرادرس