دیجیاتو: ناسا ویدئوی تماشایی از فوران آتشفشان تونگا به اشتراک گذاشته است. در این فیلم، ابر قارچ مانندی با نیرویی باورنکردنی منبسط می‌شود و یک کره کامل را تشکیل می‌دهد. حجم زیادی از خاکستر به سرعت به آسمان صعود می‌کند. آتشفشان زیر آب که توسط اقیانوس احاطه شده است، فوران می‌کند و سطح آب را برش می‌دهد. شوک جوی ناشی از انفجار فوران ابرها و آب‌های اقیانوس را از مرکز فوران دور می‌کند و موج‌های بلند ساخته می‎شود. این موج‌ها تبدیل به یک سونامی عظیم در همه جهات می شوند.