خانه ای لوکس درون یک اتوبوس گرانقیمت به گونه ای که این خانه متحرک می‌تواند هزاران کیلومتر را سفر کند ساخته شده است.