یه ترفند جالب برای عکس گرفتن با دوربین گوشی که احتمالا نمی دونید !