همزمان با معرفی تویوتا کمری 2021،  نگاهی به وضعیت تست تصادف این خودرو خواهیم داشت.

فرادرس