هیوندا توسان با اتاق جدید که مدتی است به بازار خودروی کشور نیز را یافته است یکی از خودروهایی است که در نسل گذشته خود فروش یسبار خوبی را در ایران داشته است و حال با اتاق جدید دوباره به بازار بازگشته است . این خودرو در نسل جدیدش شباهت زیادی به سانتافه داشته و به نوعی به سانتافه کوچک شده معروف است. هیوندا توسان 2016 در تست تصادف توانست 5 ستاره از موسسه ایمنی EURONCAP اروپا دریافت کند.

فرادرس