با معرفی راو4 پرایم 2021، این کراس اوور محبوب نگاهی به وضعیت تست تصادف راو4 خواهیم داشت که نتایج این آزمون از مدل 2019 تا 2021 قابل استفاده است.

فرادرس