سردار سید «مهدی فرحی» معاون وزیر دفاع: ماهواره‌بر «ذوالجناح» دستاورد بی‌نظیر تاکتیکی است که بر روی خودرو سوار می‌شود و نیازی به ایستگاه پرتابی ندارد.